Kino oraz miejsca rozrywki

Multikino ma wkrótce zniknąć z Imielina, a w jego miejscu mają powstać bloki. Wynika to z tego, że uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza w tym miejscu zabudowę mieszkaniową.

Nie wyobrażamy sobie, żeby Ursynów nie miał kina i miejsc rozrywki. Nasza dzielnica nie powinna zamieniać się w kulturalną pustynię. Jako samorządowcy znajdziemy lokalizację dla kina na Ursynowie! Chcemy aktywnie kształtować politykę przestrzenną dzielnicy poprzez plany zagospodarowania, które dopuszczą budowę kina w odpowiedniej lokalizacji.

Jednocześnie chcemy wspierać dzielnicowe kino w Centrum Kultury „Alternatywy” czy kina w domach sztuki. Uważamy jednak, że powinny być one uzupełnieniem oferty kulturalnej w naszej dzielnicy a nie jej podstawą.

Rozrywka i rekreacja to również sport i możliwości aktywnego spędzania czasu po pracy. Dzielnicowe obiekty sportowe powinny być jak najszerzej dostępne dla mieszkańców podobnie jak przyszkolne boiska sportowe dla uczniów – również po godzinach. Będziemy zabiegać również o wybudowanie kolejnych pełnowymiarowych boisk piłkarskich na potrzeby treningowe oraz modernizacji istniejących obiektów sportowych. Ursynowskie drużyny piłkarskie na różnych poziomach zaawansowania potrzebują pełnowymiarowego boiska.