Program

URSYNÓW NA SZÓSTKĘ!

 1. Zielony Ursynów, Południowe Jary, Kłobucka, Alternatywy
 2. Ursynów Północny
 3. Imielin, Wyżyny
 4. Natolin, Wolica, SM „Na Skraju”
 5. Kabaty, Natolin

Wstęp

Projekt Ursynów i  Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa (IMU) to dwa najstarsze stowarzyszenia lokalne reprezentowane w Radzie Dzielnicy Ursynów. Nasi członkowie od ponad 10 lat skutecznie działają na rzecz dzielnicy i dobra jej mieszkańców. Chcemy rozwoju Ursynowa i zachowania unikalnego charakteru naszej dzielnicy. 

Dla naszej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, zachowanie terenów zielonych, powstrzymanie nadmiernej zabudowy, rozwój miejsc kultury i rozrywki, czy w końcu zapewnienie bezpieczeństwa stanowią priorytetowe zagadnienia. Jesteśmy przekonani, że harmonijne łączenie rozwoju z zachowaniem przyrody oraz charakteru naszej dzielnicy jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańcom Ursynowa. Nasz program wyborczy został opracowany w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby mieszkańców, na podstawie licznych spotkań i dyskusji. Kładziemy szczególny nacisk na zachowanie Ursynowa jako przyjaznego, zielonego miejsca do życia, oraz na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dla wszystkich jego mieszkańców.

Program dla Ursynowa

W naszym programie dla Ursynowa wyróżniamy 6 głównych kierunków rozwoju oraz lokalne postulaty dotyczące w większości konkretnych obszarów naszej dzielnicy. 

Ursynów projektowany był z myślą o dobrostanie mieszkańców, czemu miały służyć m.in. duże przestrzenie między budynkami oraz znaczący udział terenów zielonych. Nie zgadzamy się, aby dogęszczanie zabudowy deweloperskimi blokami odbierało nam bezpowrotnie te najcenniejsze zalety naszej dzielnicy. Ursynów ma dość patodeweloperki i dogęszczania każdej wolnej przestrzeni blokami. Będziemy bronić parkingów i terenów zieleni przed zabudową. Chcemy dzielnicy przyjaznej dla mieszkańców, a nie sypialni Warszawy. Będziemy dążyć ograniczania intensywności zabudowy poprzez uchwalenie brakujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W obecnych czasach każde drzewo i teren zielony stają się coraz bardziej kluczowe dla naszego istnienia. Chcemy aby tereny zielone były chronione przed zabudową, właściwie pielęgnowane, a nasadzenia dobierane mądrze – aby nie tylko cieszyły oko, ale miały również wartość dla ptaków i owadów zapylających (np. rodzime gatunki kwiatów i krzewy owocujące). Sprzeciwiamy się przesadnym, robionym „na siłę” rewitalizacjom, które często przynoszą więcej szkody niż pożytku. Chcemy modernizacji i rozwoju ursynowskich parków oraz przede wszystkim budowy Parku nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. Będziemy również zabiegać o udostępnienie części pałacowo-parkowej Parku Natolińskiego mieszkańcom.

Multikino ma wkrótce zniknąć z Imielina. W jego miejscu mają powstać bloki. Nie wyobrażamy sobie, żeby Ursynów nie miał kina i miejsc rozrywki. Jako samorządowcy znajdziemy lokalizację dla kina na Ursynowie! Chcemy również aktywnie wspierać dzielnicowe placówki kulturalne (Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, Dzielnicowy Ośrodek Kultury „Ursynów”, Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza „Ursynoteka”) i poszerzać ich ofertę. Będziemy zabiegać również o wybudowanie kolejnych pełnowymiarowych boisk piłkarskich na potrzeby treningowe oraz modernizacji istniejących obiektów sportowych. 

Będziemy aktywnie zabiegać o tworzenie infrastruktury drogowej zapewniającej bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania wszystkim uczestnikom ruchu. Obecnie w Warszawie mamy do czynienia z tendencją do zwężania istniejących dróg na rzecz „zrównoważonego transportu”. Jesteśmy zdania, że zrównoważony transport to budowa nowych ścieżek rowerowych bez zwężania istniejących dróg dla samochodów. Od wybudowania tunelu POW korki na Ursynowie stały się jeszcze większe, tym ważniejsza była nasza obrona ul. Stryjeńskich przed zwężeniem. Zrównoważony rozwój to również zapewnienie równych szans dla wszystkich. Chcemy, żeby buspas na ul. Puławskiej funkcjonował wyłącznie w godzinach szczytu w tygodniu aby nie generować niepotrzebnych korków na tej ulicy poza godzinami szczytu. Będziemy zabiegać o prawdziwy transportowy kompromis, w którym jest miejsce zarówno na rower, samochód oraz komunikację miejską. 

W przeciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba włamań do mieszkań i domów na terenie Ursynowa. Mieszkańcy skarżą się na utratę poczucia bezpieczeństwa: liczne kradzieże samochodów, włamania do mieszkań i na posesję, zaniedbane przejścia podziemne i niedoświetlone alejki. Wielu z nich  sygnalizuje, że nie czuje się już tak komfortowo i bezpiecznie w naszej dzielnicy, zarówno jeśli chodzi o włamania do mieszkań i domów , jak również wychodzenie z domu po zmroku.

Będziemy zabiegać o zwiększenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej i Policji na naszych ulicach, a także rozwój monitoringu miejskiego w miejscach szczególnie niebezpiecznych i narażonych na wandalizm (place zabaw, obiekty sportowe, parki)., wskazanych przez mieszkańców. Postulujemy wydzielenie ze struktur Komendy Rejonowej Policji Warszawa II (Mokotów, Ursynów, Wilanów) Komendy Rejonowej Policji dla Ursynowa. Chcemy czuć się bezpieczni o siebie i nasze mienie. 

Będziemy zabiegać o uregulowanie dzierżaw wieloletnich dla spółdzielni mieszkaniowych – przekształcenie na użytkowanie wieczyste, a w przyszłości na własność. Regulacja umożliwi mieszkańcom zakładanie ksiąg wieczystych, co m.in. zwiększy wartość ich nieruchomości. 

Program dla poszczególnych okręgów

Zielony Ursynów, Południowe Jary, Kłobucka, Alternatywy

 1. Bezpieczne ulice i sprawna infrastruktura na Zielonym Ursynowie

Zabiegamy o zwiększenie bezpieczeństwa drogowego ul. Cybisa i Dunikowskiego, remont ul. Kłobuckiej i Karczunkowskiej oraz stworzenie spójnego systemu wodno-kanalizacyjnego na Zielonym Ursynowie. 

 1. Remont Kłobuckiej

Ulica Kłobucka stanowi kluczowy szlak komunikacyjny jednej z najdynamiczniej rozwijających się części Ursynowa. Jednak obecny stan drogi jest daleki od standardów nowoczesnego miasta. Będziemy zabiegać o gruntowny remont ul. Kłobuckiej obejmujący nawierzchnię oraz stworzenie chodników i ścieżi rowerowej na całej długości ulicy. 

 1. Remont Karczunkowskiej

Zmobilizujemy władze Dzielnicy Ursynów do podjęcia decyzji o remoncie ul. Karczunkowskiej na Zielonym Ursynowie. Fatalny stan techniczny jezdni może spowodować uszkodzenia pojazdów. Transport publiczny może zostać wstrzymany na skutek niszczenia zawieszenia autobusów z powodu olbrzymich dziur w jezdni. 

 1. STOP Hałasowi z POW

Mieszkańcy enklawy ul. Alternatywy i Starego Imielina, po uruchomieniu trasy S2, zgłaszają problem nadmiernego hałasu. Chcemy montażu barier akustycznych w rejonie wylotów (portali) z tunelu POW. Ważne jest też ograniczenie hałasu z obwodnicy w rejonie Zielonego Ursynowa. 

 1. Zmiana godzin funkcjonowania buspasa na Puławskiej

W ruchu drogowym należy uwzględnić potrzeby wszystkich jego uczestników: pieszych, pasażerów komunikacji publicznej oraz kierowców samochodów. Dlatego zabiegamy o zmiany w funkcjonowaniu buspasów na ul. Puławskiej. Powinny one służyć pasażerom autobusów w dni powszednie, w godzinach szczytu. W pozostałym czasie pasy ruchu powinny być dostępne dla innych kierowców, aby ruch na ul. Puławskiej był płynniejszy.

 1. Lepsze połączenia komunikacji zbiorowej na Ursynowie

Dla mieszkańców zachodniej części Ursynowa ważnym środkiem komunikacji zbiorowej są autobusy. Siatka połączeń nie jest jednak wystarczająca. Będziemy zabiegać o wprowadzenie dodatkowych połączeń autobusowych, w tym pomiędzy rejonem ul.Kłobuckiej a centrum Ursynowa oraz pomiędzy południową granicą Ursynowa na ul. Puławskiej a stacją metra M1 (obecnie autobusy jeżdżące z Piaseczna są zatłoczone). Kluczowe obszary do zmiany to m.in.:

 • przywrócenie linii 195 do pl. Trzech Krzyży;
 • przystanek „na żądanie” linii 504 w rejonie ul. Herbsta;
 • lepsze połączenie Wyczółek i Zielonego Ursynowa z koleją, metrem i centrum dzielnicy;
 • większa dostępność autobusów na ul. Puławskiej w godzinach szczytu.

Ursynów Północny

 1. Udostępnienie części P+R Ursynów mieszkańcom poza godzinami szczytu

Parkingi P+R Ursynów i Stokłosy nie są efektywnie wykorzystywane. Zgodnie z danymi ZTM, wykorzystanie parkingu P+R Stokłosy to 70%. Reszta miejsc jest dostępna do wydzierżawienia. W związku z rosnącą presją deweloperską, znikają ogólnodostępne parkingi i mieszkańcy stoją w obliczu zagrożenia braku miejsca na parkowanie, które mieli zapewnione do tej pory. Chcemy wydzierżawienia przez Dzielnicę dostępnych miejsc i nieodpłatne oddanie ich mieszkańcom. 

 1. Rowerowe połączenie Ursynowa z Mokotowem 

Obecnie przejazd na rowerze między Ursynowem a Mokotowem jest utrudniony. Będziemy zabiegać o utworzenie rowerowego połączenia po wschodniej stronie al. JEN, które lepiej skomunikuje naszą dzielnicę z Mokotowem. 

 1. Plan zagospodarowania dla Dembowskiego

Enklawa Dembowskiego to ostatni obszar spółdzielni Jary, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wraz z mieszkańcami zabiegamy o to, by jak najszybciej uchwalono plan miejscowy. Określi on, co powstanie na terenie pawilonów przy ul. Dembowskiego 8 i 10, którym grozi zabudowa blokami. 

 1. Zielone bariery dźwiękochłonne wzdłuż Doliny Służewieckiej

Mieszkańcy Ursynowa szczególnie przy ul. Koński Jar skarżą się na hałas i zanieczyszczenie powietrze od ul. Doliny Służewieckiej. Będziemy zabiegać o ograniczenie hałasu poprzez np. nasadzenia drzew, krzewób lub montaż ekranów dźwiękochłonnych w tym miejscu porośniętych roślinnością. Poprawi to jakość życia sąsiadów tych ulic bez nadmiernej ingerencji w krajobraz. 

 1. Stop zwężeniom dróg – Bartoka i Jastrzębowskiego

W ostatnim czasie na Ursynowie, zapanowała „moda” na zwężanie ulic. W dużej części sprowadza się ono do likwidacji pasów drogowych i budowy w ich miejsce pasów rowerowych. Uważamy, że należy budować drogi rowerowe (tj. część drogi przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) a nie pasy rowerowe ( tj. część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowym). Zabiegaliśmy i będziemy zabiegać o niezwężanie m.in. ulic Bartoka i Jastrzębowskiego.

 1. Rozwój i utrzymanie parku im. Romana Kozłowskiego

Park im. Romana Kozłowskiego położony pod Kopą Cwila to miejsce, gdzie mieszkańcy chętnie odpoczywają. Będziemy zabiegać o to, aby władze dzielnicy dbały o utrzymanie i rozwój parku. Szczególnie dotyczy to jak najszybszej naprawy fontanny w kształcie wieloryba, która doznała już szeregu awarii od zeszłorocznego uruchomienia. 

Imielin, Wyżyny

 1. Park nad POW

Dzięki naszej petycji i presji na Zarząd Zieleni Miejskiej, miasto w końcu znalazło 44 mln zł na budowę Parku nad POW wzdłuż ul. Płaskowickiej. Chcemy pięknego parku, dopasowanego do potrzeb mieszkańców – uwzględniającego także potrzeby parkingowe

 1. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osiedli przy ul. Płaskowickiej

W związku z budową Parku nad POW zniknie ponad 100 miejsc parkingowych przy Osiedlu Kazury, a także miejsca przy ul. Braci Wagów. Chcemy zapewnić mieszkańcom miejsca do parkowania np. przy ul. Stryjeńskich

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Hawajskiej i Miklaszewskiego

Nasze działania doprowadziły do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego chroniącego parkingi i tereny zieleni wzdłuż ul. Dereniowej. Podejmujemy kolejne działania na rzecz rozpoczęcia prac nad planem dla enklaw Hawajska i Miklaszewskiego.

 1. Odkryty basen

Ursynów powinien mieć tereny rekreacji dla rodzin z dziećmi. Jako Projekt Ursynów oraz Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa zaproponowaliśmy budowę odkrytego kąpieliska u zbiegu ul. Pileckiego i Gandhi, w odpowiedniej odległości od sąsiednich bloków. 

 1. Stadion lekkoatletyczny na Ursynowie

Mieszkańcy Ursynowa to aktywni ludzie, wśród nas jest wielu sportowców amatorów oraz profesjonalnych zawodników. Dlatego chcemy rozwoju sportu na Ursynowie i budowy stadionu lekkoatletycznego. Taki obiekt sprzyjał będzie aktywnemu trybowi życia oraz będzie idealnym miejscem integracji międzypokoleniowej.  

 1. Uporządkowanie parkingu przy Parku Cichociemnych 

Natolin, Wolica, SM „Na Skraju”

 1. Udrożnienie wyjazdu z ul. Lanciego

Po uruchomieniu trasy S2 poranny wyjazd z Lanciego w Płaskowickiej jest bardzo uciążliwy. Chcemy, aby to skrzyżowanie zostało jak najszybciej przebudowane w sposób, który udrożni ruch i umożliwi mieszkańcom płynny wyjazd z osiedli na Natolinie. 

 1. Górka z naturalnym parkiem

Zabiegamy o niezabudowywanie Górki na Skraju i zachowanie jej naturalnego charakteru. Nie dopuściliśmy do budowy bardzo inwazyjnego i szkodliwego przyrodniczo projektu tzw. Parku Polskich Wynalazców. Chcemy zadbanego i naturalnego parku, ławek, koszy na śmieci a nie wybujałych instalacji i urządzeń o wątpliwej atrakcyjności i przydatności.

 1. Stop Hałasowi z POW

Mieszkańcy Ursynowa, po uruchomieniu trasy S2, zgłaszają problem nadmiernego hałasu. Chcemy montażu barier akustycznych w rejonie wylotów (portali) z tunelu POW. 

 1. Czyste powietrze nad Ursynowem

Analiza na zlecenie GDDKiA jasno wykazała wzrost zanieczyszczenia powietrza wynikający z uruchomienia Południowej Obwodnicy Warszawy. Filtry spalin to bezdyskusyjna konieczność, zwłaszcza dla najbliższych sąsiadów POW. Jako Projekt Ursynów oraz Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa będziemy zabiegać o ich montaż do skutku. 

 1. Wykupienie pawilonu przy Szolc-Rogozińskiego 1

Pawilon przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 (dziś Mokpol) zgodnie z planem miejscowym może być przeznaczony pod usługi publiczne. Chcemy, aby po wykupieniu całości przez Dzielnicę wróciła tu komenda Straży Miejskiej oraz powstała nowa przychodnia, centrum aktywności seniora i inne usługi potrzebne mieszkańcom. 

 1. Plan miejscowy dla Natolina

Natolin na wschód od al. KEN wciąż nie jest objęty planem miejscowym, który ochroniłby te tereny przed deweloperską zabudową. Chcemy jak najszybszego uchwalenia planu, który jest obecnie opracowywany, z zapisami które zabezpieczą przed zabudową skwerek przy ul. Lasek Brzozowy i SP 330 oraz ograniczą możliwości budowlane dla pawilonu przy ul. Raabego 2 oraz parkingów wzdłuż ul. Rosoła i Sengera „Cichego” wyłącznie do obecnych gabarytów.

Kabaty, Natolin

 1. Zrównoważona zabudowa terenu po Tesco

Kabaty zasługują na nowoczesny obiekt handlowy dostosowany rozmiarem i skalą do lokalnej charakterystyki i potrzeb mieszkańców. Nie chcemy kolejnej patodeweloperki w tym miejscu, nie chcemy też wielkiej galerii handlowej o rozmiarach Galerii Mokotów. Zabiegamy o racjonalne zagospodarowania terenu po Tesco uwzględniającego przestrzeń handlową i usługową dla mieszkańców, z terenami zieleni, dostosowaną skalą do lokalnego charakteru Kabat.

 1. Park przy STP Kabaty zamiast kolejnych bloków

W odpowiedzi na petycję Projektu Ursynów miasto rozpoczęło prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południowych Kabat w tym polany przy Stacji Techniczno – Postojowej Metra. Zabiegamy o utworzenie Parku Kabaty w miejscu, w którym deweloper planował kolejne bloki.

 1. Bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa 

Remonty ulic i dróg rowerowych oraz poprawa bezpieczeństwa to nasz priorytet. Dlatego zabiegamy o kompleksową modernizację ulic i ścieżek rowerowych na Kabatach. Doświetlanie przejść dla pieszych oraz poprawa płynności ruchu na skrzyżowaniach przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom. Będziemy zabiegać o instalację lewoskrętu z al.KEN w ul. Wąwozową, gdzie dochodzi do wielu niebezpiecznych wypadków. Równie niebezpiecznym skrzyżowaniem jest to na skraju ul. Wąwozowej z ul. Rybałtów. Obecny przebieg pierwszeństwa tworzy niebezpieczne sytuacje z jednej strony i korkuje ul. Rybałtów i Wełnianą w godzinach szczytu. Chcemy modernizacji tego skrzyżowania i budowy świateł lub ronda – w zależności od wyników analiz ruchu. 

 1. Centrum Aktywności Seniora

Dostęp do kultury i aktywności jest ważny szczególnie dla seniorów. Często z powodu braku środków finansowych oraz samotności nie korzystają oni ze spektakli teatralnych oraz nie mają przestrzeni do rozwijania zainteresowań, udziału w warsztatach czy po prostu kontaktów towarzyskich. Będziemy zabiegać o bezpłatny dostęp do kultury i budowę centrum aktywności dla seniorów na Kabatach. 

 1. Modernizacje kabackich parków

Park przy Bażantarni, Sadek Natoliński, Park Moczydełko – to tylko przykłady licznych terenów zieleni na Ursynowie. Wiele z nich ma już swoje lata i wymaga przebudowy – nowych nasadzeń czy wymiany tzw. małej architektury parkowej. Będziemy zabiegać o kompleksową modernizację tych przestrzeni. 

 1. Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Rzekotki i Traktu Leśnego

Rejon ul. Rzekotki i Traktu Leśnego to zapomniana przez wielu część Kabat. Okoliczni mieszkańcy od lat postulują uregulowanie ruchu w tym miejscu, poprawę bezpieczeństwa oraz zapewnienie miejsc parkingowych osobom odwiedzającym Las Kabacki tak, aby samochody nie niszczyły ternu wokół Traktu Leśnego. Będziemy zabiegać o modernizację tych ulic, poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie komfortowych i estetycznych miejsc parkingowych dla odwiedzających Las Kabacki.