Rejestr kredytów

Poniżej publikujemy rejestr zaciągniętych kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy, określony w art. 140 § 1 ust. 1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Brak wpisów w rejestrze kredytów