STOP patodeweloperce, TAK dla zieleni

Ursynów ma dość patodeweloperki i dogęszczania każdej wolnej przestrzeni blokami. Będziemy bronić parkingów i terenów zieleni przed zabudową.

Razem ze spółdzielcami SMB „Imielin” w maju 2019 roku zablokowaliśmy na walnym zgromadzeniu spółdzielni pomysł budowy 5 bloków wzdłuż zachodniej strony ul. Dereniowej kosztem parkingów i zieleni. Rok później, na kolejnym walnym zgromadzeniu, na które przybyło ponad 1.100 osób, mieszkańcy wybrali nowe władze spółdzielni, przeciwne dogęszczaniu Imielina, z którymi podjęliśmy współpracę na rzecz powstrzymania zabudowy SMB „Imielin”.

Bardzo ciężko pracowaliśmy na rzecz pilnego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Imielina, chroniącego przed zabudową 150 miejsc parkingowych i 150 drzew na ul. Dereniowej i Hirszfelda oraz uniemożliwiającego zabudowanie placu zabaw przy ul. Wasilkowskiego 1 blokiem. Plan ten uchwalany był od 2011 roku i urzędnicy nie kwapili się do sfinalizowania prac nad jego przygotowaniem.

Dzięki naszym petycjom, wystąpieniom na sesjach Rady Dzielnicy, interpelacjom i ciężkiej pracy, finalnie w maju 2023 roku doprowadziliśmy do uchwalenia miejscowego planu zapewniającego zieleń i parkingi mieszkańcom ul. Dereniowej, Hirszfelda oraz Wasilkowskiego.

Problem występuje również w pozostałych częściach Ursynowa, jak choćby w przypadku terenu zieleni przy Stacji Techniczno-Postojowej Metra na Kabatach, gdzie jakiś czas temu niespodziewanie ogrodzono działkę pod budowę bloków. Przygotowaliśmy w tej sprawie petycję sprzeciwiającą się zabudowie tego miejsca i wnioskującą o zachowanie tam terenów zieleni i rekreacji. Ponadto składaliśmy w tej sprawie interpelację i głosowaliśmy na sesji Rady Dzielnicy za uchwaleniem planu zagospodarowania chroniącego teren przed zabudową.

Wspieraliśmy również mieszkańców Stokłosów, którzy sprzeciwiali się pomysłowi zabudowy parkingów przy ul. ZWM 1, ZWM 3 i Bacewiczówny 7. Niestety, pomimo zebrania kilkuset głosów mieszkańców Ursynowa w tej sprawie, władze miasta nie wykreśliły z planu pomysłu zabudowy parkingów nowymi blokami mieszkalnymi.